Көріністапқыштың түс балансын өз талғамыңызға қарай реттеңіз. Көріністапқыштың түс балансының көмегімен жасалған түзетулер көріністапқышты пайдаланып орындалуы керек. Оларды мониторда немесе монитор режимі үшін Тек Монитор таңдалғанда жасауға болмайды.

 • Көріністапқыштың түс балансы мульти селектор арқылы реттеледі. Төменде көрсетілгендей түс балансын реттеу үшін 1 , 3 , 4 , және 2 түймесін басыңыз. Реттеулер аяқталған кезде шығу үшін J түймесін басыңыз.

  Жасыл түсті көбейтіңіз
  Көк түсті көбейтіңіз Сары түсті көбейтіңіз
  Күлгін түсті ұлғайту
 • Көріністапқыштың түс балансы тек мәзірге, ойнатуға және түсіру дисплейлеріне қолданылады; камерамен түсірілген суреттерге әсер етпейді.
 • Анықтамалық кескін не соңғы түсірілген сурет, не ойнату режимінде соңғы көрсетілген сурет болып табылады. Жад картасында суреттер болмаса, оның орнына бос жақтау көрсетіледі.
 • Басқа кескінді таңдау үшін W түймесін түртіңіз. Қажетті суретті бөлектеп, оны анықтамалық кескін ретінде таңдау үшін J түймесін басыңыз.

 • Бөлектелген кескінді толық кадрды көру үшін X түймесін түртіп, ұстап тұрыңыз.