U1 және U2 параметрлерін әдепкі мәндерге қайтарыңыз ( 0 Пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіру ).