Фотосурет режимінде түсіру дисплейі күту режиміндегі таймердің мерзімі біткенше шамамен 15 секунд бұрын қуатты үнемдеу үшін өшеді.

Опция Сипаттама
Қосу Қуатты үнемдеуді қосыңыз. Дисплейді жаңарту жылдамдығы төмендеуі мүмкін.
Өшіру Қуатты үнемдеуді өшіріңіз. Ескертпе Өшіру опциясын таңдау күту режимінің аяқталуына бірнеше секунд қалғанда түсіру дисплейінің күңгірттенуін тоқтатпайды.

Ескерту: Қуатты үнемдеу

 • « Қосу » таңдалса да, қуат үнемдеу жұмыс істемейтінін ескеріңіз:

  • Таңдамалы параметр c3 ( Қуатты өшіру кідірісі ) > Күту режимі таймері үшін Шектеу жоқ таңдалса немесе таңдалған кідіріс 30 секундтан аз болса
  • Автопортрет режимінде
  • U немесе 6 режимінде
  • Дисплей масштабтау кезінде
  • Камера HDMI немесе USB арқылы басқа құрылғыға қосылған кезде
 • Өшіру опциясын таңдау батареяның зарядын арттырады.