Мына кезде шығатын сигналдың биіктігі мен дыбыс деңгейін таңдаңыз:

  • Автоматты таймер жұмыс істеп тұр
  • Уақытша жазу аяқталады
  • Камера фотосурет режимінде фокустайды (егер фокус режимі үшін AF-C таңдалса немесе AF-A таңдалса және камера AF-C арқылы түсіріп жатса, дыбыстық сигнал шықпайтынын ескеріңіз)
  • Сенсорлық экран пайдаланылады

Автоматты таймер жұмыс істеп тұрғанда немесе фотосурет түсіру мәзірінде Silent фотография үшін On ( Қосулы ) таңдалған фокустар кезде дыбыстық сигнал шықпайтынын ескеріңіз.

Сигнал опциялары мәзірінде келесі элементтер бар:

  • Дыбыс сигналын қосу/өшіру : Басқа мақсаттарда қосу кезінде пернетақтадан енгізу кезінде дыбыстық сигналды өшіру үшін дыбыс динамигін қосыңыз немесе өшіріңіз немесе Өшірулі (тек сенсорлық басқару элементтері) таңдаңыз.
  • Дыбыс деңгейі: дыбыс деңгейін реттеңіз.
  • Қадам : Жоғары және Төмен дыбыс сигналының биіктігін таңдаңыз.