Pasirinkite Įjungta, kad sumažintumėte užrakto sukeliamą vibraciją, kai fotografuojate peizažus ir kitus statiškus objektus ( 0 Tyli fotografija ). Rekomenduojama naudoti trikojį. Nuotraukos daromos naudojant elektroninį užraktą, neatsižvelgiant į pasirinktinį nustatymą d4 ( Užrakto tipas ). Neatsižvelgiant į parinktį, kuri pasirinkta sąrankos meniu pyptelėjimo parinktyse , fotoaparatui sufokusavus arba laikmačiui skaičiuojant atgal, pyptelėjimas neskambės, o blykstės ir ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas bus išjungtas. Nepertraukiamo atleidimo režimais kadrų sparta pasikeis ( 0 kadrų sparta ).