Keiskite laiko juostas, nustatykite fotoaparato laikrodį, pasirinkite datos rodymo tvarką ir įjunkite arba išjunkite vasaros laiką. Reguliariai tikrinkite fotoaparato laikrodį ir, jei reikia, pakoreguokite laiko ir datos nustatymus.

Parinktis apibūdinimas
Laiko zona Pasirinkite laiko juostą. Kameros laikrodis automatiškai nustatomas pagal naujos laiko juostos laiką.
Data ir laikas Nustatykite fotoaparato laikrodį.
Datos formatas Pasirinkite tvarką, kuria bus rodoma diena, mėnuo ir metai.
Vasaros laikas Įjunkite arba išjunkite vasaros laiką. Kameros laikrodis bus automatiškai pasuktas viena valanda į priekį arba atgal. Numatytasis nustatymas yra Išjungtas .

Jei laikrodis nustatomas iš naujo, bus rodomas t