Pridėkite autorių teisių informaciją prie naujų nuotraukų, kai jos daromos. Informaciją apie autorių teises galite peržiūrėti NX Studio informacijos skirtuke.

  • Atlikėjas : įveskite fotografo vardą, kaip aprašyta skyriuje „Teksto įvedimas“ ( 0 teksto įvedimas ). Fotografų vardai gali būti iki 36 simbolių ilgio.
  • Autorių teisės : įveskite autorių teisių savininko vardą, pavardę, kaip aprašyta „Teksto įvedimas“ ( 0 teksto įrašas ). Autorių teisių savininkų vardai gali būti iki 54 simbolių ilgio.
  • Pridėti autorių teisių informaciją : pasirinkite šią parinktį, jei norite pridėti autorių teisių informaciją prie visų vėlesnių nuotraukų. Pažymėkite Pridėti autorių teisių informaciją ir paspauskite 2 kad ją įjungtumėte arba išjungtumėte. Pasirinkę norimą nustatymą, paspauskite J kad išeitumėte.

Kad išvengtumėte neteisėto atlikėjo ar autorių teisių savininko vardų naudojimo, prieš skolindami arba perleisdami fotoaparatą kitam asmeniui įsitikinkite, kad nėra pasirinkta Pridėti autorių teisių informaciją , o laukai Atlikėjas ir Autorių teisės yra tušti. Nikon neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius ar ginčus, kylančius naudojant Autorių teisių informacijos parinktį.