Pridėkite komentarą prie naujų nuotraukų, kai jos daromos. „ViewNX-i“ arba „Capture NX-D“ komentarus galima peržiūrėti kaip metaduomenis. Komentaras taip pat matomas fotografavimo duomenų puslapyje nuotraukos informacijos ekrane. Galimos šios parinktys:

  • Įvesti komentarą : Įveskite komentarą, kaip aprašyta „Teksto įvedimas“ ( 0 teksto įvedimas ). Komentarai gali būti iki 36 simbolių ilgio.
  • Pridėti komentarą : pasirinkite šią parinktį, jei norite pridėti komentarą prie visų vėlesnių nuotraukų. Pažymėkite Attach comment ir paspauskite 2 kad jį įjungtumėte arba išjungtumėte. Pasirinkę norimą nustatymą, paspauskite J kad išeitumėte.