Pasirinkite pyptelėjimo aukštį ir garsumą, kai:

  • Veikia laikmatis
  • Laikinas įrašymas baigiasi
  • Fotoaparatas sufokusuoja fotografavimo režimu (atminkite, kad pyptelėjimas neskambės, jei fokusavimo režimui pasirinktas AF-C arba jei pasirinktas AF-A ir fotoaparatas fotografuoja naudodamas AF-C )
  • Naudojamas jutiklinis ekranas

Atkreipkite dėmesį, kad pyptelėjimas neskambės, kai veikia laikmatis arba kai sufokusuojamas, jei nuotraukų fotografavimo meniu parinktyje Silent photography pasirinkta Įjungta.

Pyptelėjimo parinkčių meniu yra šie elementai:

  • Pypsėjimo įjungimas / išjungimas : įjunkite arba išjunkite pyptelėjimo garsiakalbį arba pasirinkite Išjungta (tik jutikliniai valdikliai), kad išjungtumėte pyptelėjimą klaviatūros įvedimo metu ir įgalintumėte jį kitais tikslais.
  • Garsumas : reguliuokite pyptelėjimo garsumą.
  • Pitch : pasirinkite pyptelėjimo aukštį iš Aukšto ir Žemo .