Bluetooth veya Wi-Fi aracılığıyla akıllı telefonlara veya tabletlere (akıllı cihazlar) bağlanın.

Eşleştirme (Bluetooth)

Bluetooth kullanarak akıllı cihazlarla eşleştirin veya bağlanın.

Seçenek

Tanım

[ Eşleştirmeyi başlat ]

Fotoğraf makinesini akıllı bir cihazla eşleştirin ( Bluetooth ile Bağlanma (Eşleştirme) ).

[ Eşleştirilmiş cihazlar ]

Eşleştirilmiş akıllı cihazları listeleyin. Bağlanmak için listeden bir cihaz seçin.

[ Bluetooth bağlantısı ]

Bluetooth'u etkinleştirmek için [ AÇIK ] öğesini seçin.

Yüklemek için Resimleri Seçin

Akıllı bir cihaza yüklemek için resimleri seçin. Fotoğrafları çekildikleri gibi yüklemeyi de seçebilirsiniz.

Seçenek

Tanım

[ Yükleme için otomatik seç ]

Resimleri çekilirken yüklemek üzere işaretlemek için [ AÇIK ] öğesini seçin. Fotoğraflar, kamera ile diğer yükleme boyutu ve format seçenekleri seçilmiş olsa bile 2 megapiksel boyutunda JPEG formatında yüklenir.

[ Yükleme için manuel olarak seçin ]

Seçilen resimleri yükleyin. Seçilen resimlerde aktarım işareti görünür.

[ Tümünün seçimini kaldırın ]

Şu anda aktarım için seçilen tüm resimlerin yüklenmesini iptal edin.

Wi-Fi bağlantısı

Wi-Fi aracılığıyla akıllı cihazlara bağlanın.

Wi-Fi Bağlantısı Kur

Akıllı bir cihaza Wi-Fi bağlantısı başlatın.

  • Kamera SSID'si ve şifresi görüntülenecektir. Bağlanmak için akıllı cihazda fotoğraf makinesi SSID'sini seçin ve şifreyi girin ( Wi-Fi ile bağlanma (Wi-Fi Modu) ).

  • Bir bağlantı kurulduğunda, bu seçenek [ Wi‑Fi bağlantısını kapat ] olarak değişecektir.

  • İstendiğinde bağlantıyı sonlandırmak için [ Wi-Fi bağlantısını kapat ] öğesini kullanın.

Wi-Fi Bağlantı Ayarları

Aşağıdaki Wi-Fi ayarlarına erişin:

Seçenek

Tanım

[ SSID ]

Kamera SSID'sini seçin.

[ Kimlik doğrulama/şifreleme ]

[ ], [ WPA2-PSK ], [ WPA3-SAE ] veya [ WPA2-PSK/WPA3-SAE ] öğesini seçin.

[ Şifre ]

Kamera şifresini seçin.

[ Kanal ]

Bir kanal seçin.

  • Kameranın kanalı otomatik olarak seçmesini sağlamak için [ Otomatik ] öğesini seçin.

  • Kanalı manuel olarak seçmek için [ Manuel ] öğesini seçin.

[ Geçerli ayarlar ]

Mevcut Wi-Fi ayarlarını görüntüleyin.

[ Bağlantı ayarlarını sıfırla ]

Wi-Fi ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlamak için [ Evet ] öğesini seçin.

Kapalıyken Yükle

[ ON ] seçilirse, Bluetooth aracılığıyla bağlanan akıllı cihazlara fotoğraf yükleme, fotoğraf makinesi kapalıyken bile devam eder.

Konum Verisi (Akıllı Cihaz)

Akıllı bir cihazdan indirilen enlem, boylam, yükseklik ve UTC (Evrensel Koordineli Zaman) verilerini görüntüleyin. Cihazın işletim sisteminin ve/veya kullanılan SnapBridge uygulamasının sürümüne bağlı olarak fotoğraf makinesinin akıllı cihazlardan konum verilerini indiremeyebileceğini veya görüntüleyemeyebileceğini unutmayın.