Камера орын деректерін қамтамасыз ететін құрылғыға, атап айтқанда GPS қабылдағышына немесе SnapBridge қолданбасы іске қосылған смарт құрылғыға қосылған кезде пайдалану параметрлерін реттеңіз. SnapBridge туралы қосымша ақпарат алу үшін қолданбаның онлайн анықтамасын қараңыз.

Опция

Сипаттама

[ Күту таймері ]

GPS қабылдағышы қосылған кезде [ Қосу ] таңдалса, Custom Setting c2 [ Күту режимі таймері ] арқылы көрсетілген кезеңде ешбір әрекет орындалмаса, экспозиция өлшегіштері автоматты түрде өшеді. Батареядағы заряд азаяды.

[ Лауазым ]

GPS қабылдағышы немесе смарт құрылғымен қамтамасыз етілген орын деректерін қараңыз. Көрсетілген элементтер көзге байланысты өзгереді.

[ Спутниктен сағатты орнату ]

Камера сағатын GPS құрылғысы хабарлаған уақытпен синхрондау үшін [ Иә ] опциясын таңдаңыз.