Камераның кірістірілген Bluetooth және Wi‑Fi функцияларын өшіру үшін [ Қосу ] опциясын таңдаңыз.

  • Камераға қосылған қосымша перифериялық құрылғылардың сымсыз функцияларын құрылғыларды ажырату арқылы ғана өшіруге болады.