Formatuokite atminties korteles. Norėdami pradėti formatavimą, pasirinkite atminties kortelės lizdą ir pasirinkite [ Taip ]. Atminkite, kad formatuojant visam laikui ištrinamos visos kortelės nuotraukos ir kiti duomenys. Prieš formatuodami būtinai pasidarykite atsargines kopijas, jei reikia.

Formatavimo metu

Neišjunkite fotoaparato ir neišimkite atminties kortelių, kol pasirodys pranešimas [ Formatting memory card. ] pašalinamas iš ekrano.

Dviejų mygtukų formatas
  • Vienu metu paspauskite ir palaikykite mygtukus O ( Q ) ir S ( Q ) ilgiau nei dvi sekundes, kol valdymo skydelyje ir vaizdo ieškiklyje pradės mirksėti C ir valdymo skydelyje pasirodys mirksintis atminties kortelės indikatorius; Tada galite dar kartą paspausti du mygtukus ( O / Q ir S / Q ), kad formatuotumėte esamą atminties kortelę.

  • Jei įdėtos dvi atminties kortelės, mirksintis indikatorius parodys, kokia kortelė pasirinkta formatuoti. Norėdami pasirinkti kitą kortelę, sukite pagrindinį komandų ratuką, kol mirksi C indikatorius.

  • Formatuodami neišjunkite fotoaparato ir neišimkite baterijos ar atminties kortelės.