Naudokite [ Užrakinti veidrodį valymui ], kad užfiksuotumėte veidrodį, kad dulkes, kurių negalima pašalinti naudojant parinktį „Clean image sensor“, būtų galima pašalinti rankiniu būdu. Tačiau atminkite, kad žemųjų dažnių filtras yra ypač gležnas ir lengvai pažeidžiamas, todėl rekomenduojame rankinį valymą atlikti tik Nikon įgaliotajam techninės priežiūros atstovui. Informacijos apie žemųjų dažnių filtro valymą rasite skyriuje „Rankinis valymas“ ( Rankinis valymas ).