Pirms fotoattēlu uzņemšanas pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un atlikušo ekspozīciju skaitu.

Akumulatora līmenis

Pirms fotografēšanas pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora līmenis tiek parādīts vadības panelī un skatu meklētājā.

Vadības panelis

Skatu meklētājs

Apraksts

L

Akumulators pilnībā uzlādēts.

K

Akumulators daļēji izlādējies.

J

I

H

d

Zems akumulatora līmenis. Uzlādējiet akumulatoru vai gatavu rezerves akumulatoru.

H (mirgo)

d (mirgo)

Aizvara atbrīvošana ir atspējota. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Atmiņas kartes indikatori un atlikušo ekspozīciju skaits

Vadības panelis un skatu meklētājs parāda papildu fotoattēlu skaitu, ko var uzņemt ar pašreizējiem iestatījumiem (ti, atlikušo ekspozīciju skaitu).

  • Vadības panelī ir redzams slots vai sloti, kuros pašlaik ir atmiņas karte (piemērā ir parādītas ikonas, kas tiek parādītas, kad kartes ir ievietotas abos slotos).

  • Pēc noklusējuma iestatījumiem fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē opcijai [ Kartes loma 2. slotā ] ir atlasīta opcija [ Overflow ]. Kad ir ievietotas divas atmiņas kartes, attēli vispirms tiks ierakstīti kartē 1. slotā, pārslēdzoties uz 2. slotu, kad karte 1. slotā ir pilna.

  • Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes, kamera parādīs papildu fotoattēlu skaitu, ko var ierakstīt 1. slotā esošajā kartē. Kad 1. slotā esošā karte ir pilna, displejā tiks parādīts kartē atlikušo ekspozīciju skaits slotā. 2.

  • Vērtības, kas pārsniedz 1000, tiek noapaļotas uz leju līdz tuvākajam simtam. Piemēram, vērtības no 1400 līdz 1499 tiek parādītas kā 1,4 k.

  • Ja atmiņas karte ir pilna vai bloķēta, vai ir radusies kartes kļūda, mirgos attiecīgā slota ikona.