Izmantojiet R , lai skatītu fotografēšanas informāciju vai izvēlētos parādītos indikatorus.

Skatu meklētāja fotogrāfija

Fotografējot ar skatu meklētāju, varat nospiest R , lai skatītu informācijas displeju monitorā. Displejā ir norādīti tādi dati kā aizvara ātrums, diafragmas atvērums, atlikušo ekspozīciju skaits un AF apgabala režīms.

Tiešraides fotogrāfija

Izmantojiet R , lai pārvietotos pa šādiem displejiem:

Tiešā skata atlasītājs pagriezts uz C

1

Indikatori ieslēgti

2

Vienkāršots displejs

3

Histogramma *

4

Virtuālais horizonts

  • Tiek parādīts, ja pielāgotajam iestatījumam d9 [ Exposure Preview (Lv) ] ir atlasīts [Ieslēgts ] režīmā P , S , A vai M . Netiek rādīts, ja fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē opcijai [ Vairākkārtēja ekspozīcija ] > [ Uzņemšana ar pārklājumu] ir atlasīta [Ieslēgts].

Tiešā skata atlasītājs pagriezts uz 1

1

Indikatori ieslēgti

2

Vienkāršots displejs

3

Histogramma

4

Virtuālais horizonts