Lai tuvinātu attēlu, kas tiek rādīts pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, nospiediet pogu X ( T ) vai J vai ātri piesitiet displejam.

Atskaņošanas tālummaiņa

Uz

Apraksts

Tuviniet vai tāliniet/skatiet citus attēla apgabalus

Nospiediet X ( T ) vai izmantojiet stiepes žestus, lai tuvinātu maksimāli līdz aptuveni 24× (lieli attēli FX /36 × 24 formātā), 18× (vidēji attēli) vai 12× (mazi attēli). Lai tālinātu, nospiediet W ( Y ) vai izmantojiet savilkšanas žestus. Kamēr fotoattēls ir tuvināts, izmantojiet kursortaustiņu vai velciet pirkstu virs ekrāna, lai skatītu attēla apgabalus, kas nav redzami monitorā. Turiet nospiestu kursortaustiņu, lai ātri ritinātu uz citām kadra daļām. Navigācijas logs tiek parādīts, mainot tālummaiņas koeficientu; pašlaik monitorā redzamā zona ir apzīmēta ar dzeltenu apmali. Joslā zem navigācijas loga ir redzama tālummaiņas attiecība, kas kļūst zaļa 1:1.

Apgriezt attēlu

Lai izveidotu apgrieztu attēlu uz pašlaik monitorā redzamo apgabalu, nospiediet i , iezīmējiet [ Ātrā apgriešana ] un nospiediet J . Ņemiet vērā, ka [ Ātrā apgriešana ] nav pieejama, ja tiek parādīta RGB histogramma ( RGB histogramma ).

Atlasiet sejas

Tālummaiņas laikā konstatētās sejas navigācijas logā ir apzīmētas ar baltām apmalēm. Pagrieziet apakškomandu ciparripu vai pieskarieties ekrāna ceļvedim, lai skatītu citas sejas.

Skatīt citus attēlus

Pagrieziet galveno komandu ciparripu vai pieskarieties e vai f ikonām displeja apakšā, lai skatītu to pašu vietu citos fotoattēlos ar pašreizējo tālummaiņas attiecību. Atskaņošanas tālummaiņa tiek atcelta, kad tiek rādīta filma.

Mainiet aizsardzības statusu

Nospiediet Q / g ( U ), lai aizsargātu attēlus vai noņemtu to aizsardzību ( Fotoattēlu aizsardzība pret dzēšanu ).

Atgriezieties uzņemšanas režīmā

Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei vai nospiediet pogu K , lai izietu uz uzņemšanas režīmu.

Parādīt izvēlnes

Nospiediet G , lai skatītu izvēlnes.