Tālāk ir norādīti dažu izplatītu problēmu risinājumi.

  • Programmas SnapBridge problēmu novēršanas informāciju var atrast lietotnes tiešsaistes palīdzībā, ko var skatīt šeit:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • Informāciju par bezvadu raidītāju WT-7 skatiet WT-7 komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

  • Lai iegūtu informāciju par Wireless Transmitter Utility vai Camera Control Pro 2, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas tiešsaistes palīdzību.

Problēma

Risinājums

Kamera parāda TCP/IP kļūdu.

Pārbaudiet resursdatora vai bezvadu maršrutētāja iestatījumus un atbilstoši pielāgojiet kameras iestatījumus ( Tīkla iestatījumi ).

Kamera parāda kļūdu “nav atmiņas kartes”.

Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota pareizi ( Atmiņas karšu ievietošana ).

Augšupielāde tiek pārtraukta un to nevar atsākt.

Augšupielāde tiks atsākta, ja kamera tiks izslēgta un pēc tam atkal ieslēgta ( Attēlu augšupielāde ).

Savienojums ir neuzticams.

Ja vienumam [ Kanāls ] ir atlasīts [Automātiski ], izvēlieties [ Manuāli] un atlasiet kanālu manuāli ( Wi-Fi savienojuma iestatījumi ).

Ja kamera ir savienota ar datoru infrastruktūras režīmā, pārbaudiet, vai maršrutētājs ir iestatīts uz kanālu no 1 līdz 8 ( Tīkla iestatījumi ).

[ Savienot ar viedierīci ] un [ Savienot ar datoru ] ir pelēkā krāsā, un tos nevar atlasīt.

Šīs opcijas nav pieejamas, ja ir pievienots WT-7. Izslēdziet WT-7 ( Bezvadu raidītājs (WT-7) ).