Nospiediet pogu A (AE-L/AF-L), lai fiksētu fokusu un ekspozīciju fotogrāfijām, kas uzņemtas, izmantojot autofokusu.

 • Varat izvēlēties pogai A Izmantojiet pielāgotos iestatījumus f3 [ Pielāgotas vadīklas ] un g2 [ Pielāgotas vadīklas ] izvēlnē Pielāgoti iestatījumi, lai izvēlētos pogas, kuras attiecīgi spēlēs fotografēšanas un video ierakstīšanas laikā.

Ekspozīcijas (AE) fiksators

Ekspozīcijas fiksatoru var izmantot, lai pārkomponētu uzņēmumus pēc objekta mērīšanas, kas galīgajā kompozīcijā neatradīsies atlasītajā fokusa apgabalā. Ekspozīcijas fiksators ir īpaši efektīvs, ja mērīšanai ir atlasīts [Spot metering ] vai [ Center-weighted metering].

Fokusa bloķēšana

Izmantojiet fokusa fiksatoru, lai bloķētu fokusu uz pašreizējo objektu, ja AF režīmam ir atlasīts AF-A vai AF-C. Izmantojot fokusa fiksatoru, izvēlieties AF apgabala režīmu, kas nav [ Auto-area AF ].

Fokusa un ekspozīcijas bloķēšana

 1. Novietojiet objektu atlasītajā fokusa punktā un nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, lai iestatītu fokusu un ekspozīciju.

 2. Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei ( q ), nospiediet pogu A w ).

  • Kamēr tiek nospiesta poga A tiks fiksēts fokuss un ekspozīcija. Ekspozīcija nemainīsies pat tad, ja tiek mainīta kompozīcija.

  • Skatu meklētājā vai monitorā tiks parādīta AE-L ikona.

 3. Turot A , pārveidojiet fotoattēlu.

  Nemainiet attālumu starp kameru un objektu. Ja mainās attālums līdz objektam, atlaidiet fiksatoru un vēlreiz fokusējieties jaunajā attālumā.

Fokusa bloķēšana, ja AF režīmam ir atlasīts AF-S

Fokuss tiks fiksēts, kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiks nospiesta līdz pusei. Fokuss tiks bloķēts arī tad, kad tiek nospiesta poga A

Aizvara atbrīvošanas pogas izmantošana ekspozīcijas bloķēšanai

Ja pielāgotajam iestatījumam c1 [ Aizvara atbrīvošanas poga AE-L ] ir atlasīts [Ieslēgts (pusi nospiešana) ], ekspozīcija tiks bloķēta, kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei.

Vairāku uzņēmumu uzņemšana vienā fokusa attālumā
 • Fokuss paliks fiksēts, ja A , ļaujot uzņemt vairākas fotogrāfijas pēc kārtas ar vienu un to pašu fokusa iestatījumu.

 • Fokuss paliks fiksēts arī tad, ja starp kadriem turēsiet nospiestu aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei.