Lai skatītu retušēšanas izvēlni, kameras izvēlnēs N

Retuša izvēlnē esošie vienumi tiek izmantoti, lai apgrieztu vai retušētu esošos attēlus.

Retušētu kopiju izveide

 1. Atlasiet vienumu retušēšanas izvēlnē.

  Nospiediet 1 vai 3 lai iezīmētu vienumu, vai 2 lai atlasītu.

 2. Izvēlieties attēlu.
  • Iezīmējiet attēlu, izmantojot kursortaustiņu.

  • Lai skatītu iezīmēto attēlu pilnekrāna režīmā, nospiediet un turiet pogu X ( T ).

  • Nospiediet J lai atlasītu iezīmēto attēlu.

 3. Atlasiet retušēšanas opcijas.

  • Papildinformāciju skatiet sadaļā par atlasīto vienumu.

  • Lai izietu, neveidojot retušētu kopiju, nospiediet G . Tiks parādīta retušēšanas izvēlne.

 4. Izveidojiet retušētu kopiju.
  • Nospiediet J lai izveidotu retušētu kopiju.

  • Retušētās kopijas ir apzīmētas ar p ikonu.

Pašreizējā attēla retušēšana

Lai izveidotu pašreizējā attēla retušētu kopiju, nospiediet i un atlasiet [ Retušēt ].

Retuša
 • Kamera, iespējams, nevarēs parādīt vai retušēt attēlus, kas uzņemti vai retušēti, izmantojot citas kameras, vai kas ir retušēti datorā.

 • Ja īsu laiku netiks veiktas nekādas darbības, displejs izslēgsies un visas nesaglabātās izmaiņas tiks zaudētas. Lai palielinātu laiku, kad displejs paliek ieslēgts, izvēlieties ilgāku izvēlnes rādīšanas laiku, izmantojot pielāgoto iestatījumu c4 [ Monitora izslēgšanas aizkave ] > [ Izvēlnes ].

Kopiju retušēšana
 • Lielāko daļu opciju var lietot kopijām, kas izveidotas, izmantojot citas retušēšanas opcijas, lai gan vairāku labojumu rezultātā var pasliktināties attēla kvalitāte vai izbalināt krāsas.

 • Izņemot [ Apgriezt filmu ], katru opciju var lietot tikai vienu reizi.

 • Dažas opcijas var nebūt pieejamas atkarībā no kopijas izveidei izmantotajām opcijām.

 • Opcijas, kuras nevar lietot pašreizējam attēlam, ir pelēkotas un nav pieejamas.

Attēla kvalitāte
 • No NEF (RAW) attēliem izveidotās kopijas tiek saglabātas [ Attēla kvalitāte ] [ JPEG fine m ].

 • No JPEG attēliem izveidotajām kopijām ir tāda pati kvalitāte kā oriģinālam.

 • Ja attēli ir ierakstīti vienā atmiņas kartē ar attēla kvalitātes iestatījumiem NEF + JPEG, tiks retušēts tikai NEF (RAW) attēls.

Attēla izmērs

Izņemot gadījumus, kad kopijas ir izveidotas, izmantojot [ NEF (RAW) apstrādi ], [ Trim ] un [ Resize ], kopijas ir tāda paša izmēra kā oriģināls.