Novērtējiet attēlus vai atzīmējiet tos kā kandidātus vēlākai dzēšanai. Vērtējumus var skatīt arī programmās ViewNX-i un Capture NX-D. Vērtējums nav pieejams aizsargātiem attēliem.

 1. Izvēlieties attēlu.

  Parādiet attēlu vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā sīktēlu atskaņošanas laikā.

 2. Parādiet atskaņošanas iespējas.

  Nospiediet i , lai parādītu atskaņošanas opcijas.

 3. Izvēlieties [ Rating ].

  Iezīmējiet [ Rating ] un nospiediet 2 .

 4. Izvēlieties vērtējumu.

  Nospiediet 4 vai 2 lai izvēlētos vērtējumu no nulles līdz piecām zvaigznēm, vai atlasiet d lai atzīmētu attēlu kā kandidātu vēlākai dzēšanai. Nospiediet J lai pabeigtu darbību.