Novērtējiet attēlus vai atzīmējiet tos kā kandidātus vēlākai dzēšanai. Vērtējumus var apskatīt arī NX Studio. Vērtējums nav pieejams aizsargātiem attēliem.

 1. Izvēlieties attēlu.

  Sīktēlu atskaņošanas laikā parādiet attēlu vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā.

 2. Parādiet atskaņošanas iespējas.

  Nospiediet pogu i , lai parādītu atskaņošanas opcijas.

 3. Izvēlieties [ Rating ].

  Iezīmējiet [ Rating ] un nospiediet 2 .

 4. Izvēlieties vērtējumu.

  Nospiediet 4 vai 2 , lai izvēlētos vērtējumu no nulles līdz piecām zvaigznēm, vai atlasiet d , lai atzīmētu attēlu kā kandidātu vēlākai dzēšanai. Nospiediet J , lai pabeigtu darbību.