Novērtējiet attēlus vai atzīmējiet tos kā kandidātus vēlākai dzēšanai. Vērtējumus var apskatīt arī NX Studio. Vērtējums nav pieejams aizsargātiem attēliem.

 1. Izvēlieties attēlu.

  Parādiet attēlu vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā sīktēlu atskaņošanas laikā.

 2. Parādiet atskaņošanas iespējas.

  Nospiediet i , lai parādītu atskaņošanas opcijas.

 3. Izvēlieties [ Rating ].

  Iezīmējiet [ Rating ] un nospiediet 2 .

 4. Izvēlieties vērtējumu.

  Nospiediet 4 vai 2 lai izvēlētos vērtējumu no nulles līdz piecām zvaigznēm, vai atlasiet d lai atzīmētu attēlu kā kandidātu vēlākai dzēšanai. Nospiediet J lai pabeigtu darbību.