Lai fotografēšanas laikā apturētu objektīvu līdz izvēlētajai diafragmas atvērumam un priekšskatītu lauka dziļumu, nospiediet un turiet pogu Pv.

  • Papildu zibspuldzes, kas ir saderīgas ar Nikon radošo apgaismojuma sistēmu (CLS), izstaro modelējošo zibspuldzi. Modelēšanas zibspuldzi var atspējot, atlasot [ Izslēgts ] pie Custom Setting e5 [ Modeling flash ].

  • Varat izvēlēties Pv pogai piešķirto lomu. Izmantojiet pielāgotos iestatījumus f3 [ Pielāgotas vadīklas ] un g2 [ Pielāgotas vadīklas ] izvēlnē Pielāgoti iestatījumi, lai izvēlētos pogas, kuras attiecīgi spēlēs fotografēšanas un video ierakstīšanas laikā.

Pv poga

Pv poga var būt atspējota dažos fotografēšanas režīmos vai tad, ja ir spēkā noteikti apstākļi.