Kamera var tikt izmantota ar vienu vai vairākām attālinātām zibspuldzēm (uzlabots bezvadu apgaismojums jeb AWL ). Informāciju par zibspuldzes izmantošanu, kas uzstādīta uz kameras piederumu pieslēgvietas, skatiet sadaļā “Fotogrāfija ar zibspuldzi kamerā” ( Fotografēšana ar zibspuldzi kamerā ).

Visā šajā nodaļā darbības, kas saistītas ar kamerai pievienotu piederumu, ir apzīmētas ar C , bet darbības ar tālvadības zibspuldzēm ar f . Papildinformāciju par f skatiet zibspuldzes komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

Izmantojot attālās zibspuldzes

Tālvadības zibspuldzes var vadīt, izmantojot optiskos signālus no zibspuldzes, kas uzstādīta uz kameras piederumu pieslēgvietas ( optiskā AWL ), vai ar radio signāliem no WR-R10 (pieejams atsevišķi), kas pievienots kamerai ( radio AWL ). Šīs zibspuldzes vadības formas var apvienot šādi: