Varat izvēlēties attēla apgabalu, izmantojot video uzņemšanas izvēlnes vienumu [ Attēla apgabals ] > [ Izvēlēties attēla apgabalu ]. Izvēlieties [ FX ], lai uzņemtu filmas tā sauktajā “ FX -based movie format”, [ DX ], lai uzņemtu “uz DX balstītā filmas formātā”. Atšķirības starp abiem ir parādītas zemāk.

  • Ierakstīto laukumu izmēri ir aptuveni 35,9 × 20,2 mm (filmas formāts, kas balstīts uz FX ) un 23,5 × 13,2 mm (filmas formāts, kas balstīts uz DX ). Filmas, kas uzņemtas ar DX formāta objektīvu un [ Ieslēgts ], kas atlasītas [ Attēla apgabals ] > [ Automātiskā DX apgriešana ] filmu uzņemšanas izvēlnē, tiek ierakstītas uz DX balstītā video formātā.

  • Iespējojot elektronisko vibrāciju samazināšanu, video uzņemšanas izvēlnē atlasot [ Electronic VR ] opciju [ On ], tiek samazināts apgriešanas lielums, nedaudz palielinot šķietamo fokusa attālumu.