Izmantojiet pogu E (ekspozīcijas kompensācija), lai mainītu ekspozīciju no kameras ieteiktās vērtības. Ekspozīcijas kompensāciju var izmantot, lai attēlus padarītu gaišākus vai tumšākus.

−1 EV

Nav ekspozīcijas kompensācijas

+1 EV

E poga

E poga var būt atspējota dažos fotografēšanas režīmos vai tad, ja ir spēkā noteikti nosacījumi.

Ekspozīcijas kompensācijas pielāgošana

Turiet nospiestu pogu E un grieziet galveno komandu ciparripu.

  • Augstākas vērtības padara objektu gaišāku, zemākas – tumšāku.

  • Normālu ekspozīciju var atjaunot, iestatot ekspozīcijas kompensāciju uz ±0,0. Ekspozīcijas kompensācija netiek atiestatīta, kad kamera tiek izslēgta.