Izmantojiet pogu Fn , lai ātri piekļūtu atlasītajiem iestatījumiem.

  • Piešķirto iestatījumu var pielāgot, turot nospiestu pogu Fn un griežot komandu ciparripas. Dažos gadījumos pielāgojumus var veikt, izmantojot gan galveno, gan apakškomandu ciparripu.

  • Izmantojiet pielāgotos iestatījumus f3 [ Pielāgotas vadīklas ] un g2 [ Pielāgotas vadīklas ] izvēlnē Pielāgoti iestatījumi, lai izvēlētos funkcijas, kuras spēlē Fn poga attiecīgi fotografēšanas un video ierakstīšanas laikā.

  • Fn pogas noklusējuma piešķiršana ir [ Izvēlēties attēla apgabalu ].

Fn poga

Fn poga var būt atspējota dažos fotografēšanas režīmos vai tad, ja ir spēkā noteikti nosacījumi.