Pilnrāmja kadra, tālummaiņas un sīktēlu atskaņošanā pogu Q / g ( U ) var izmantot, lai aizsargātu fotogrāfijas no nejaušas izdzēšanas. Aizsargātos failus nevar izdzēst, izmantojot pogu O ( Q ) vai atskaņošanas izvēlnes vienumu [Delete]. Ņemiet vērā, ka aizsargātie attēli tiks izdzēsti, formatējot atmiņas karti ( Formatējiet atmiņas karti ).

Lai aizsargātu fotoattēlu:

  1. Izvēlieties attēlu.

    Parādiet attēlu pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā vai atskaņošanas tālummaiņā vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā.

  2. Nospiediet pogu Q / g ( U ).

    Fotogrāfija tiks atzīmēta ar P ikonu. Lai noņemtu fotoattēla aizsardzību un to varētu dzēst, parādiet fotoattēlu vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā un pēc tam nospiediet pogu Q / g ( U ).

Aizsardzības noņemšana no visiem attēliem

Lai noņemtu aizsardzību visiem attēliem mapē vai mapēs, kas pašlaik atskaņošanas izvēlnē ir atlasītas vienumam [ Playback folder ], atskaņošanas laikā nospiediet pogu Q / g ( U ) un O ( Q ) kopā aptuveni divas sekundes.