Pagrieziet atbrīvošanas režīma ripu, lai izvēlētos darbību, kas tiek veikta, kad aizvars tiek atbrīvots.

Atbrīvošanas režīma izvēle

Nospiediet atbrīvošanas režīma ciparripas bloķēšanas pogu kameras augšpusē un pagrieziet atbrīvošanas režīma ciparripu.

Režīms

Apraksts

S

Viens rāmis

Kamera uzņem vienu fotoattēlu katru reizi, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.

Cl

Nepārtraukts zems ātrums

Pēc noklusējuma iestatījumiem kamera uzņem fotoattēlus ar ātrumu līdz 3 kadriem sekundē, kamēr tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.

  • Kadru kustības ātrumu var izvēlēties, izmantojot pielāgoto iestatījumu d1 [ CL mode shooting speed ]. Izvēlieties kādu no vērtībām no 1 līdz 6 kadriem sekundē. Tomēr ņemiet vērā, ka neatkarīgi no atlasītās opcijas maksimālais kadru kustības ātrums tiešraides skatā ir 3 kadri sekundē.

Ch

Nepārtraukts liels ātrums

Kamera uzņem fotoattēlus ar ātrumu līdz 7 kadriem sekundē, kamēr ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.

  • Ja fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē tiešā skata laikā vienumam [ Silent live view photography ] ir atlasīts [ Ieslēgts ], kadru virzīšanas ātrums mainās atkarībā no opcijas, kas atlasīta sadaļā [ NEF ( RAW ) ierakstīšana ] > [ NEF ( RAW ) bitu dziļums ]. fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē, palielinoties līdz aptuveni 8 kadriem/s, ja ir atlasīts [ 14-bit ], vai aptuveni 12 kadriem/s, ja ir atlasīts [ 12-bit ].

J

Kluss aizvars

Tāpat kā vienam kadram, izņemot to, ka kameras troksnis ir samazināts.

Qc

Klusa nepārtraukta aizvara atbrīvošana

Kamera uzņem attēlus ar ātrumu līdz 3 kadriem sekundē, kamēr ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga; tiek samazināts kameras troksnis.

E

Taimeris

Uzņemiet attēlus ar taimeri.

Mup

Spogulis augšā

Pirms uzņemšanas spogulis tiek pacelts, lai samazinātu kameras vibrācijas radīto izplūšanu.