Pasirinkite blykstės sinchronizavimo greitį.

Variantas

apibūdinimas

[ 1/200 s (automatinis FP) ]

Automatinis FP didelės spartos sinchronizavimas įjungtas naudojant suderinamus blykstės įrenginius, o didžiausias kitų blyksčių įrenginių sinchronizavimo greitis nustatytas į 1/200 s .

  • Kai fotoaparatas rodo užrakto greitį 1/200 s režimu P arba A , automatinis FP didelio greičio sinchronizavimas bus suaktyvintas, jei tikrasis užrakto greitis yra didesnis nei 1/200 s . Jei blykstė palaiko automatinį FP didelio greičio sinchronizavimą, fotoaparatas gali pasirinkti net 1/8000 s užrakto greitį.

  • Režimais S ir M vartotojas gali pasirinkti net 1/8000 s užrakto greitį, kai naudoja blykstės įrenginius, palaikančius automatinį FP didelės spartos sinchronizavimą.

[ 1/200 s ]

Blykstės sinchronizavimo greitis nustatytas pagal pasirinktą reikšmę, kuri gali būti nuo 1/200 iki 1/60 s .

[ 1/160 s ]

[ 1/125 s ]

[ 1/100 s ]

[ 1/80 s ]

[ 1/60 s ]

Užrakto greičio nustatymas ties blykstės sinchronizavimo greičio riba

Režimais S ir M užrakto greitį galima fiksuoti pagal pasirinktinį nustatymą e1 [ Flash sync speed ] pasirinktą užrakto greitį, pasirenkant kitą užrakto greitį po lėčiausio įmanomo užrakto greičio (30 s arba „ Laikas “). X (blykstės sinchronizavimo indikatorius) bus rodomas fotografavimo ekrane kartu su blykstės sinchronizavimo greičiu.

Automatinis FP didelės spartos sinchronizavimas
  • Automatinis FP didelio greičio sinchronizavimas leidžia naudoti blykstę esant didžiausiam fotoaparato palaikomam išlaikymui. Pasirinkus [ 1/200 s (Auto FP) ], fotoaparatas automatiškai įjungia automatinį FP didelės spartos sinchronizavimą, kai užrakto greitis yra didesnis nei blykstės sinchronizavimo greitis. Tai leidžia pasirinkti maksimalią diafragmą, kad būtų sumažintas lauko gylis, net kai objektas yra apšviestas ryškioje saulės šviesoje.

  • Blykstės informacijos ekrane rodoma „FP“, kai pasirenkama [ 1/200 s (Auto FP) ].

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas