Pasirinkus [ On ], skirtą [ Shutter speed lock ], užrakto greitis užfiksuojamas pagal šiuo metu S arba M režimu pasirinktą reikšmę. Pasirinkus [ On ], skirtą [ Aperture lock ], diafragma užfiksuojama pagal šiuo metu pasirinktą reikšmę A arba M režimu.

  • Kai veikia užrakto greitis arba diafragmos užraktas, bus rodoma O piktograma.

  • Užrakto greitis ir diafragmos fiksavimas nepasiekiami fotografavimo režimu P .

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas