Жоғары ISO сезімталдықта түсірілген фотосуреттерді «шуды» азайту үшін өңдеуге болады.

Опция Сипаттама
Жоғары/қалыпты/төмен Шуылды азайтыңыз (кездейсоқ бөлінген жарқын пикселдер), әсіресе жоғары ISO сезімталдықта түсірілген суреттерде. Жоғары , Қалыпты және Төменнен орындалатын шуды азайту мөлшерін таңдаңыз .
Өшірулі Шуды азайту тек талап етілетіндей орындалады және « Төмен » таңдалған кездегідей жоғары көлемде ешқашан орындалмайды.