Оптикалық дірілді азайтуды қосу немесе қосуды таңдаңыз. Қосымша ақпаратты «Оптикалық VR» ( 0 Optical VR ) бөлімінен қараңыз.