Фокус режимі камераның фокустау жолын басқарады. Қосымша ақпаратты «Фокус режимін таңдау» бөлімінен қараңыз ( 0 Фокус режимін таңдау ).