Негізгі нысанның фонға қатысты жарықтығын басқару үшін кірістірілген жарқылға немесе фотокамера керек-жарақтарына орнатылған қосымша жарқыл бөліктеріне арналған жарқыл шығысын реттеңіз ( 0 Жарқыл өтемі ). Негізгі нысанды жарықтандыру үшін жарқыл шығысын ұлғайтуға немесе қажетсіз бөлектеулерді немесе шағылысуларды болдырмау үшін азайтуға болады.