Пейзаждарды және басқа статикалық нысандарды түсіру кезінде ысырма әсерінен болатын дірілді азайту үшін Қосулы параметрін таңдаңыз ( 0 Silent Photography ). Штативті пайдалану ұсынылады. Суреттер d4 Custom Setting ( Ысырма түрі ) үшін таңдалған опцияға қарамастан электрондық ысырма арқылы түсіріледі. Орнату мәзіріндегі дыбыстық сигнал опциялары үшін таңдалған опцияға қарамастан, камера фокустағанда немесе таймер кері санап жатқанда дыбыстық сигнал естілмейді және жарқыл да, ұзақ экспозиция шуды азайту да өшіріледі. Үздіксіз босату режимдерінде кадрдың алға жылжыту жылдамдығы өзгереді ( 0 Frame Advance Rate ).