Ысырма босатылған кезде орындалатын операцияны таңдаңыз. Қосымша ақпаратты «Шығару режимі» ( 0 Шығару режимі ) бөлімінен қараңыз.