Sumažinkite „triukšmą“ (ryškias dėmes ar rūką) nuotraukose, padarytose esant mažam užrakto greičiui.

Variantas

apibūdinimas

[ Įjungta ]

Sumažinkite triukšmą nuotraukose, padarytose užrakto greičiu, mažesniu nei 1 s.

[ Išjungta ]

Išjungtas ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas.

Ilgą laiką trunkantis triukšmo mažinimas atliekamas nufotografavus. Apdorojimo metu fotografavimo ekrane pasirodys pranešimas „[ Atliekamas triukšmo mažinimas ]“, o valdymo pulte mirksi „Job NR“. Nuotraukų negalima fotografuoti, kol pranešimas neišvalomas iš ekrano. Laikas, reikalingas nuotraukoms apdoroti nufotografavus, dvigubai padidėja.

Kontrolės skydelis

Monitorius

Ilgalaikio triukšmo mažinimas

Jei fotoaparatas bus išjungtas prieš baigiant apdoroti, vaizdas bus išsaugotas, tačiau triukšmo mažinimas nebus atliekamas.