Nuotraukos, darytos esant dideliam ISO jautrumui, gali būti apdorojamos siekiant sumažinti „triukšmą“ (atsitiktinai išdėstyti ryškūs pikseliai).

Variantas

apibūdinimas

[ Aukšta ]

Sumažinkite triukšmą nuotraukose, daromose esant bet kokiam ISO jautrumui. Kuo didesnis jautrumas, tuo didesnis poveikis. Pasirinkite triukšmo mažinimo dydį iš [ Aukštas ], [ Normalus ] ir [ Žemas ].

[ Normalu ]

[ Žemas ]

[ Išjungta ]

Triukšmas mažinamas tik pagal poreikį. Atliekamo triukšmo sumažinimo lygis visada yra mažesnis, nei pasirinkus [Low ].