• Pirms akumulatora ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet kameru.

  • Izmantojot akumulatoru, turiet oranžo akumulatora fiksatoru vienā pusē nospiestu, iebīdiet akumulatoru akumulatora nodalījumā, līdz fiksators to nofiksē vietā.

Akumulatora izņemšana

Lai izņemtu akumulatoru, izslēdziet kameru un atveriet akumulatora nodalījuma vāciņu. Nospiediet akumulatora fiksatoru bultiņas norādītajā virzienā, lai atbrīvotu akumulatoru, un pēc tam izņemiet akumulatoru ar roku.

Akumulatora uzlādes līmenis

  • Kameras ieslēgšanas laikā akumulatora uzlādes līmenis tiek parādīts fotografēšanas displejā un vadības panelī.

    Monitor

    Skatu meklētājs

    Vadības panelis

  • Akumulatora līmeņa displejs mainās, samazinoties akumulatora līmenim, no L līdz K , J , I un H Kad akumulatora līmenis nokrītas līdz H , pārtrauciet fotografēšanu un uzlādējiet akumulatoru vai sagatavojiet rezerves akumulatoru.

  • Ja tiek parādīts ziņojums [Aizvara atbrīvošana atspējota. Uzlādējiet akumulatoru. ] tiek parādīts, uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.