Šī izvēlne tiek izmantota, lai ātri piekļūtu bieži izmantotajiem iestatījumiem. Lai apskatītu izvēlni, nospiediet pogu i

  • Izmantojot kursortaustiņu, iezīmējiet vienumus un nospiediet J lai skatītu opcijas. Iezīmējiet vajadzīgo opciju un nospiediet J lai atlasītu un atgrieztos i izvēlnē.

  • Lai atceltu un atgrieztos iepriekšējā displejā, nospiediet pogu i

Komandu zvani
  • Dažos gadījumos pašreiz i iezīmētā elementa iestatījumu var izvēlēties, pagriežot galveno komandu skalu. Atlasītā iestatījuma opcijas, ja tādas ir, var izvēlēties, pagriežot apakškomandu skalu.

  • Dažus vienumus var pielāgot, pagriežot jebkuru skalu.

  • Nospiediet J lai saglabātu izmaiņas. Varat arī saglabāt izmaiņas, līdz pusei nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu vai iezīmējot citu vienumu.