Attēlus var aizsargāt, lai novērstu to nejaušu izdzēšanu. Aizsargātie attēli tiks izdzēsti, formatējot atmiņas karti.

  1. Nospiediet K , lai sāktu atskaņošanu.
  2. Atlasiet vajadzīgo attēlu un nospiediet pogu i

    Tiks parādīta atskaņošanas i

  3. Iezīmējiet [ Protect ] un nospiediet J
    • Aizsargātie attēli ir marķēti ar P ikonu.

    • Lai noņemtu aizsardzību, parādiet vai iezīmējiet attēlu un vēlreiz atlasiet [Protect ].

Aizsardzības noņemšana no visiem attēliem

Lai noņemtu aizsardzību no visiem attēliem mapē vai mapēs, kas atskaņošanas izvēlnē pašlaik atlasīta opcijai [Atskaņošanas mape i izvēlnē atlasiet [Noņemt visu aizsardzību ].