Uzņemiet attēlus ar vienu vai vairākām tālvadības zibspuldzēm, izmantojot bezvadu zibspuldzes vadību (Advanced Wireless Lighting jeb AWL). Informāciju par zibspuldzes ierīces izmantošanu, kas piestiprināta kameras piederumu apavam, skatiet sadaļā “Fotogrāfija uz kameras zibspuldzi” (Fotogrāfija uz kameras ).

Šajā nodaļā darbības, kas saistītas ar kameru savienotu piederumu, apzīmē ar C , darbības ar tālvadības zibspuldzēm - ar f . Plašāku informāciju par attālo zibspuldžu izmantošanu ( f ) skatiet zibspuldzes komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

Attālo zibspuldžu vienību izmantošana

Attālās zibspuldzes var vadīt, izmantojot:

  • radiosignāli * ( Radio AWL ),

  • optiskie signāli no zibspuldzes, kas uzstādīta uz kameras piederumu apavu ( Optical AWL ),

  • radiosignāli ar papildu apgaismojumu, ko nodrošina uz apaviem piestiprināta zibspuldze * ( pievienojot uz kurpēm piestiprinātu zibspuldzi), vai

  • apvienoti radio un optiskie signāli * ( optiskais / radio AWL ).

  • Radio zibspuldzes vadība ir pieejama tikai tad, ja kamerai ir pievienots WR-R10.