Atlasītos attēlus var novērtēt vai atzīmēt kā kandidātus vēlākai dzēšanai. Vērtējumus var apskatīt arī NX Studio. Aizsargātos attēlus nevar novērtēt.

  1. Nospiediet K , lai sāktu atskaņošanu.
  2. Atlasiet vajadzīgo attēlu un nospiediet pogu i

    Tiks parādīta atskaņošanas i

  3. Iezīmējiet [ Rating ] un nospiediet J
  4. Izvēlieties vērtējumu.
    • Pagrieziet galveno komandu skalu, lai izvēlētos vērtējumu no nulles līdz piecām zvaigznēm, vai atlasiet d lai atzīmētu attēlu kā kandidātu vēlākai dzēšanai.

    • Nospiediet J lai atlasītu iezīmēto opciju.