Dažu izplatītu problēmu risinājumi ir uzskaitīti zemāk.

  • Informācija par SnapBridge lietotnes problēmu novēršanu ir atrodama lietotnes tiešsaistes palīdzībā, kuru var apskatīt vietnē:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • Informāciju par bezvadu raidītāja utilītu skatiet utilītas tiešsaistes palīdzībā.

Problēma

Risinājums

Kamera parāda TCP / IP kļūdu.

Savienojuma iestatījumi ir jāpielāgo. Pārbaudiet resursdatora vai bezvadu maršrutētāja iestatījumus un atbilstoši pielāgojiet kameras iestatījumus ( Tīkla iestatījumi ).

Kamera parāda kļūdu “nav atmiņas kartes”.

Atmiņas karte ir ievietota nepareizi vai vispār nav ievietota. Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota pareizi ( Atmiņas karšu ievietošana ).

Augšupielāde tiek pārtraukta, un to nevar atsākt.

Augšupielāde tiks atsākta, ja kamera tiks izslēgta un pēc tam atkal ieslēgta ( Attēlu augšupielāde ).

Savienojums nav uzticams.

Ja, veidojot savienojumu ar viedierīci, [Kanāls ] ir atlasīts [Automātisks ], izvēlieties [Manuāli ] un manuāli atlasiet kanālu ( Wi-Fi savienojuma iestatījumi ).

Ja kamera ir pievienota datoram infrastruktūras režīmā, pārbaudiet, vai maršrutētājam ir iestatīts kanāls starp 1 un 8 ( tīkla iestatījumi ).