Jūs varat fotografēt, izmantojot papildu zibspuldzi, kas piestiprināta kameras piederumu apavam, vai vienu vai vairākas tālvadības zibspuldzes.

  • Ja izmantojat zibspuldzi, fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē atlasiet [Izslēgts ], lai izvēlētos opciju [Klusa fotogrāfija].

Uz kameru piestiprinātas zibspuldzes

Uzņemiet attēlus, izmantojot zibspuldzi, kas piestiprināta kamerai. Plašāku informāciju skatiet nākamajās lappusēs.

Attālā zibspuldzes fotografēšana

Uzņemiet attēlus ar vienu vai vairākām tālvadības zibspuldzēm, izmantojot bezvadu zibspuldzes vadību (Advanced Wireless Lighting jeb AWL). Papildinformāciju skatiet sadaļā “Attālās zibspuldzes fotografēšana” ( Attālās zibspuldzes fotografēšana ).