Vienlaicīgai optiskajai un radio AWL pievienojiet WR-R10 un piestipriniet SU-800 vai galveno zibspuldzi, kas atbalsta optiskās zibspuldzes vadību (SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 vai SB-500) uz piederuma apavu.

  • Izveidojiet savienojumus starp WR-R10 un visām radio vadāmām zibspuldzēm ( Bezvadu savienojuma izveide ).

  • Ja kameras piederumu kurpē ir uzstādīts SB-500, sadaļā [ Bezvadu zibspuldzes opcijas ] atlasiet [Optical / radio AWL ]. Izmantojot citas zibspuldzes vai SU-800, [ Bezvadu zibspuldzes opcijas ] automātiski tiek iestatīts uz [ Optical / radio AWL ].

  • Vienīgā iespēja, kas pieejama [ Attālās zibspuldzes vadībai ], būs [ Grupas zibspuldze ].

  • Attālās zibspuldzes var ievietot ne vairāk kā sešās grupās (A līdz F). Novietojiet optiski vadāmas ierīces no A līdz C grupām un radio vadāmas ierīces no D līdz F. Lai parādītu opcijas grupām D līdz F, displejā [ Grupas zibspuldzes opcijas 1 vai 3