Fotoğraf çekilirken kullanılan odak noktalarının tam çerçeve izleme sırasında görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin. Tam çerçeve izleme sırasında görüntülenebilecek fotoğraf bilgisi türlerini de seçebilirsiniz.

  • Seçenekleri vurgulayın ve ( M ) öğesini seçmek veya seçimi kaldırmak ( U ) için 2 düğmesine basın.

  • İşlemi tamamlamak için G tuşuna basın.