Resimlerin çekimden hemen sonra otomatik olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

Seçenek

Tanım

[ Açık ]

Resimler, çekildikleri anda seçili ekranda (ekran veya vizör) görüntülenir.

  • Monitör modu için [ Vizöre öncelik ver ] seçildiğinde, gözünüzü vizörden çektiğinizde en son resim ekranda görüntülenecektir.

[ Açık (yalnızca monitör) ]

Resimler, çekimden sonra yalnızca ekran çekimleri çerçevelemek için kullanıldığında görüntülenir. Monitör modu için [ Yalnızca vizör ] seçildiğinde resimler vizörde görüntülenmiyor.

[ Kapalı ]

Resimler yalnızca K düğmesine basılarak görüntülenebilir.