Formatējiet atmiņas kartes. Lai sāktu formatēšanu, izvēlieties atmiņas kartes slotu un atlasiet [ ]. Ņemiet vērā, ka formatēšana neatgriezeniski izdzēš visus attēlus un citus datus kartē. Pirms formatēšanas noteikti izveidojiet nepieciešamās rezerves kopijas.

Formatēšanas laikā

Neizslēdziet kameru un neizņemiet atmiņas kartes, kamēr netiek parādīts ziņojums [ Formatting memory card. ] tiek notīrīts no displeja.

Divu pogu formāts
  • Vienlaicīgi nospiediet un turiet pogas O ( Q ) un S ( Q ) ilgāk par divām sekundēm, līdz C un vadības panelī parādās mirgojošs atmiņas kartes indikators; pēc tam varat vēlreiz nospiest abas pogas ( O / Q un S / Q ), lai formatētu pašreizējo atmiņas karti.

  • Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes, mirgojošais indikators parādīs formatēšanai atlasīto karti. Lai atlasītu citu karti, grieziet galveno komandu ciparripu, kamēr C indikators.

  • Formatēšanas laikā neizslēdziet kameru un neizņemiet akumulatoru vai atmiņas karti.