Ieslēdziet vai izslēdziet iebūvētos vai ārējos mikrofonus vai pielāgojiet mikrofona jutību.

Opcija

Apraksts

[ Automātiski ]

Automātiski noregulējiet mikrofona jutību.

[ Rokasgrāmata ]

Manuāli atlasiet mikrofona jutību. Izvēlieties kādu no vērtībām no 1 līdz 20. Jo lielāka vērtība, jo augstāka jutība; jo zemāka vērtība, jo zemāka jutība.

[ Mikrofons izslēgts ]

Izslēdziet skaņas ierakstīšanu.

Filmas bez skaņas

Filmas, kas tika ierakstītas ar [ Mikrofons izslēgts ], kas atlasītas opcijai [ Mikrofona jutība ], ir apzīmētas ar ikonu 2 .